meverone
09 sierpień 2009 - 17:40
Juno, a co to takiego ?
Juno jest "lekkim" frameworkiem webowym do szybkiego tworzenia aplikacji, napisanym w Pythonie. Dlaczego akurat powinniście wybrać Juno? Argumentów można podać kilka ale najważniejsze jest to, że jest on lekki i nie zajmuje wiele miejsca. Dodatkowym atutem jest to, że nie posiada niepotrzebnych bajerów tylko to co jest najważniejsze - a to duży plus. A jeśli czegoś nie ma? To możemy łatwo zintegrować z Juno.

Instalacja?
Instalacja jest bardzo prosta. Mamy kilka opcji:

easy_install Juno

Pobrać repozytorium z GitHub i

python setup.py install

Lub też pobrać sam plik juno.py z repozytorium. Hierarchia plików w aplikacji:

/default.py - plik z kodem naszej aplikacji /juno.py - Juno framework

Biblioteki wymagane:

Biblioteki opcjonalne:


Przykładowa aplikacja z użyciem Juno

default.py
#!/usr/bin/python # -*- coding: utf-8 -*- from juno import * import werkzeug @route("/") def index(web): return "Hello World!" @get("/hello/:name") def news(web, name): return "Hello %s"% name if __name__ == "__main__": app = run("wsgi") werkzeug.run_simple("adresstrony.pl", 8008, app, use_reloader=True)

Widoki
Standardowo Juno wykorzystuje silnik jinja2, ale także może używać Mako zmieniając 'template_lib'.

init({'template_lib': 'mako'})

Strony błędów
Należy utworzyć w katalogu templates pliki: 403.html, 404.html, 500.html

./templates/403.html ./templates/404.html ./templates/500.html

Przykładowy plik widoku

templates/template.html
Zmienna1 = {{zmienna1}} <br /> <!-- Pętla for --> {% for i in range(1, 10) %} {{i}} {% endfor %} <!-- instrukcja warunkowa --> {% if test %} TRUE {% else %} FALSE {% endif %}

default.py
#!/usr/bin/python # -*- coding: utf-8 -*- from juno import * import werkzeug @route('/') def index(web): template('template.html', zmienna1="testowa", test = True) @route('/ver2') def ver2(web): template('template.html', {'zmienna1': 'testowa', 'test': True}) if __name__ == "__main__": app = run("wsgi") werkzeug.run_simple("adresstrony.pl", 8008, app, use_reloader=True)


Podobne tem