Cudotwórcy bez oddziału

Kategoria: Forum roznotematycznewiadomosci
03-29-2010 19:32
http://m.onet.pl/_m/9799e3787f7fcf30...789ea3,1,1.jpg S± lekarze, jest sprzęt, ale nie ma warunków do przeszczepów płuc. Tak jest dzi¶: ciasnota powoduje, że chorzy z mukowiscydoz± - chorob±, na któr± na oczach ¶wiata zmarła Ewa Markvoort - musz± jechać do Wiednia na kosztown± operację. Szans± dla nich jest o¶rodek, który powstaje w Zabrzu.


Podobne tematy:
- 15 lat wcze¶niej bez problemu byłby w fabryce
RM¦ 2011 bez Polskiego
Jaroszewicz bez poważniejszych obrażeń
Galli: W tym roku bez startów ?
Francois Delecour na razie bez pracy.