News Men
29-03-2010 21:13
Cudotwórcy bez oddziału
  http://m.onet.pl/_m/3660cdb1d5d2d31c...881d61,1,1.jpg S± lekarze, jest sprzęt, ale nie ma warunków do przeszczepów płuc. Tak jest dzi¶: ciasnota powoduje, że chorzy z mukowiscydoz± - chorob±, na któr± na oczach ¶wiata zmarła Ewa Markvoort - musz± jechać do Wiednia na kosztown± operację. Szans± dla nich jest o¶rodek, który powstaje w Zabrzu.

Czytaj Więcej...


Podobne tem